Floodman

Slide
Slide
Slide
Slide

Produkt information

Big Brute Floodman er beregnet til oprydning efter større oversvømmmelser med store mægder vand, slam, mudder og grus til følge.

Den opsuger vand, muder og grus med en hastighed på 4,55 liter/sek og tømmer direkte ud igen vha. den indbyggede pumpe.

Tømningshastigheden kan reguleres efter behov. Et integreret filter fraskiller faste bestanddele såsom grus etc.

Den er særdeles velegnet til hurtigt at opsuge og udskille forurenet vand efter oversvømmelser, så man kan komme hurtigt i gang med at opstille affugtere.

Anvendelse områder

Watch in action

Big Brute Floodman

1. Big Brute Floodman

Den ultimative hurtige støvsuger enten til opsamling eller bortanskaffelse af væsker mudder ect. kan anvendes til konstant opsugning af væsker , f.eks. ved oversvømmelserhe Big Brute Floodman kan samtidig med opsugning også videre pumpe væske. opsuger ca. 4,55 liter i min og kan pumpe 9,10 liter ud samtidig.

X