Suck & Pump

Slide
Slide
Slide
Slide

Produkt information

Big Brute Suck and Pump er beregnet til oprydning efter større oversvømmmelser med store mægder vand, slam, mudder og grus til følge.

Den opsuger vand, muder og grus med en hastighed på 4,55 liter/sek og tømmer direkte ud igen ved hjælp af den indbyggede pumpe.

Tømningshastigheden kan reguleres efter behov. Et integreret filter fraskiller faste bestanddele såsom grus etc.

Den er særdeles velegnet til hurtigt at opsuge og udskille forurenet vand efter oversvømmelser, så man kan komme hurtigt i gang med at opstille affugtere.

Watch in action

Big Brute Suck & Pump

1. Big Brute Suck & Pump

Big Brute Suck and Pump er en kombineret våd- og tørsuger med integreret pumpe til kontrol af tømning

X