Vand, slam og mudder

Recommended Big Brutes, click on a Big Brute for further information

Other videos

Big Brute Floodman

1. Big Brute Floodman

Den ultimative hurtige støvsuger enten til opsamling eller bortanskaffelse af væsker mudder ect. kan anvendes til konstant opsugning af væsker , f.eks. ved oversvømmelserhe Big Brute Floodman kan samtidig med opsugning også videre pumpe væske. opsuger ca. 4,55 liter i min og kan pumpe 9,10 liter ud samtidig.

Big Brute Wet & Dry

2. Big Brute Wet & Dry

Big Brute Wet and Dry Industristøvsugere kombinerer det bedste fra to verdener. Den opsuger vædsker såsom vand og slam efter oversvømmelser, ca. 4,55 liter I sekundet. Den kan også bruges til at opsamle tørre materialer

Big Brute Suck & Pump

3. Big Brute Suck & Pump

Big Brute Suck and Pump er en kombineret våd- og tørsuger med integreret pumpe til kontrol af tømning